مرتب سازی آرایه ها در PHP

در زبان PHP ما میتونیم براحتی آرایه ها رو مرتب سازی کنیم، مرتب سازی آرایه ها میتونه بصورت الفبایی(alphabetical) ، شماره ای(numerical) و صعودی(Ascending) و یا نزولی(Descending) باشه.

 

توابع آماده PHP برای مرتب سازی آرایه ها

  • ()sort – آرایه را بصورت صعودی مرتب میکند.
  • ()rsort – آرایه را بصورت نزولی مرتب میکند.
  • ()asortآرایه متحد را بر طبق مقدار(value) و بصورت صعودی مرتب میکند.
  • ()ksort – آرایه متحد را بر طبق کلید(key) و بصورت صعودی مرتب میکند.
  • ()arsort –  آرایه متحد را بر طبق مقدار(value) و بصورت نزولی مرتب میکند.
  • ()krsort –  آرایه متحد را بر طبق کلید(key) و بصورت نزولی مرتب میکند.

ادامه

آرایه ها در PHP

آرایه یک ساختمان داده و متغیر خاصه که میتونه بر خلاف متغیرهای معمولی بیش از یک مقدار رو هم در خودش ذخیره کنه.

 

چرا از آرایه ها استفاده کنم؟

اگر این اولین باره که تعریف آرایه رو میشنوید شاید بطور کامل متوجه مفهوم اون نشید. همونطور که گفتیم آرایه یه متغیر خاصه که میتونه چندین مقدار در خودش ذخیره کنه. تصور کنید که میخواین اسم ۵۰ نفر رو ذخیره کنید در این صورت اگر از آرایه استفاده نکنید باید برای هر مقداری یک متغیر تعریف کنید!  معلومه که این کار اصلا عاقلانه نیست! به علاوه وقتی از آرایه استفاده میکنیم خیلی راحت میتونیم به تمام مقادیر ذخیره شده دسترسی داشته باشیم.

 

ایجاد آرایه در PHP

در زبان PHP برای ایجاد آرایه از تابع ()array استفاده میشه.

 

انواع آرایه در PHP

  • آرایه های اندیسی (Indexed Arrays) – مشخص کننده آیتمهای این نوع آرایه عددها هستند.
  • آرایه های متحد یا انجمنی (Associative Arrays) –  مشخص کننده آیتمهای این نوع آرایه نامی است که برای آنها در نظر گرفته میشود و به آن key یا کلید میگوییم.
  • آرایه های چند بعدی (Multidimensional arrays) – آرایه هایی که خودشان حاوی یک یا چند آرایه هستند.

ادامه