دستور echo و کار با رشته ها در PHP

همانطور که در درس قبلی دیدید دستور echo برای نمایش یک یا چند رشته در خروجی بکار گرفته میشه. البته echo تنها یکی از دستوراتیه که برای نمایش در خروجی استفاده میشه اما پرکاربرد ترین دستور همینه. ما در طول آموزش های PHP از این دستور زیاد استفاده میکنیم.

 

شکل کلی

void echo ( string $arg1 [, string $… ] )
نکته: همیشه وقتی تو برنامه نویسی دیدید چیزی تو دو براکت ([ … ]) قرار گرفته معنی اختیاری بودن میده.

 

نمایش رشته ها در خروجی

برای نمایش یک رشته در خروجی ما از echo استفاده میکنیم.ما میتونیم با دستور echo محتویات یه متغیر،رشته و یا هر دو رو نشون بدیم.
ما این کارو در مثال پایین انجام دادیم:

<?php
$myString = "Hello!";
echo $myString;
echo '<h5>I love using PHP!</h5>';
?>

ادامه