آموزش HTML – المنتهای Block-level و Inline-level

برای اهدافی مثل استایل بندی، خیلی از المنتهای HTML به دو گروه Block-level elements و Inline-level elements تقسیم میشن. معمولا المنتهای Block-level المنتهای ساختاری هستند و میتونن شامل گروه بزرگی از المنتها بشن اما المنتهای Inline-level المنتهای بر پایه متن(Text-base) هستند.

Block-level elements

بعضی از المنت های Block-level:

<p>, <div>, <form>, <header>, <nav>, <ul>, <li> , <h1>

مشخصات و رفتارهای این نوع از المنتها:

  • اگر مقدار Width تعیین نشود،پنهای المنت به اندازه پنهای المنت والد میشود.
  • اگر مقدار Height تعیین نشود،ارتفاع المنت به اندازه ارتفاع المنت فرزند میشود.
  • میتواند از ویژگی های margin و padding استفاده کند.
  • ویژگی vertical-align را نادیده میگیرد.

block-element

  ادامه