تغییر اندازه اتوماتیک متن در کادر متنی

این کد متن داخل کادر متن را بصورت خودکار تغییر اندازه میده ا تو کادر متن جا بگیره.

HTML

<input type='text' id='resizer' placeholder='Fill me with text.'>

CSS

/* 
 CSS 
 - None of this is required for resizer to work.
*/

body {
  background-image: url(http://i.imgur.com/iWUM6.jpg);
  width: 100%;
  background-size: fit;
}

input[type='text']{

  color: #333;
  width: 280px;
  height: 38px;
  margin-left: -150px;
  margin-top: -19px;
  position: fixed;
  left: 50%;
  top: 50%;
  padding-left: 10px;
  padding-right: 10px;

  transition: box-shadow 320ms;

  box-shadow: 0px 0px 8px 10px rgba(0,0,0,0.1);

  border-radius: 3px;
  font-size: 18px;
  border: 0px;
}

input[type='text']:focus {

  outline: 0px;
  outline-offset: 0px;
  box-shadow: 0px 0px 1px 5px rgba(0,0,0,0.12);
}

input:-moz-placeholder {
  color: #cccccc;
}

  ادامه

Muscular Hydrostats با جاوا اسکریپت و CSS

Muscular Hydrostats

HTML

<header class="info">
 <hgroup class="about">
  <h1>Muscular Hydrostats</h1>
  <h2>Tentacle simulation using inverse kinematics</h2>
  <h3>Click creature to control</h3>
 </hgroup>
 <nav class="more">
  <a href="https://github.com/soulwire/Muscular-Hydrostats/zipball/master" target="_blank">Download</a>
  <a href="https://github.com/soulwire/Muscular-Hydrostats" target="_blank">View on Github</a>
 </nav></header>
<div id="container"></div>

ادامه

دکمه زیبای CSS

HTML

<button>hover & click</button>

CSS

 

body {
 background : #1b1b1b;
}

button {
 position: relative;
 display : block;
 padding : 15px 60px;
 margin : 70px auto;
 overflow  : hidden;
 transition : all .2s;
 font-size : 20px;
 font-weight: bold;
 font-style : italic;
 font-family: georgia;
 color   : #000;
 cursor   : pointer;
 border-radius : 10px;
 background  : -webkit-linear-gradient(top , #eed200 , #eed200);
 background  : -moz-linear-gradient(top , #eed200 , #eed200);
 border    : 1px solid #ff0;
 box-shadow  : 0 7px 0 0 #880;
 text-transform: capitalize;
 text-shadow  : 1px 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
}

button:after {
 display : block;
 content : '';
 width  : 60px;
 height : 100%;
 position: absolute;
 top   : 0;
 left  : -68px; 
 background : -webkit-linear-gradient(left,#ffff05 10% ,transparent 0 , transparent 20% , #ffff05 0);
 background : -moz-linear-gradient(left,#ffff05 10% ,transparent 0 , transparent 20% , #ffff05 0);
 z-index  : 1;
 transform : skew(-18deg);
 transition : left .5s cubic-bezier(1,0,0,1);
}

button:hover:after {
 left : 103%;
 transition : left .3s linear;
}

button:active {
 box-shadow : none;
 transform : translateY(7px);
 transition : all .3s;
}

ادامه

کاورهای انیمیشنی

HTML

<div class="container">
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (1).jpg');">
   <div class="one"></div>
   <div class="details">
    <h3>#1</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (2).jpg');">
   <div class="two"></div>
   <div class="details">
    <h3>#2</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (3).jpg');">
   <div class="three"></div>
   <div class="details">
    <h3>#3</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (4).jpg');">
   <div class="four"></div>
   <div class="details">
    <h3>#4</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (5).jpg');">
   <div class="tl5"></div>
   <div class="br5"></div>
   <div class="details">
    <h3>#5</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (6).jpg');">
   <div class="tl6"></div>
   <div class="tr6"></div>
   <div class="bl6"></div>
   <div class="br6"></div>
   <div class="details">
    <h3>#6</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (7).jpg');">
   <div class="seven"></div>
   <div class="details">
    <h3>#7</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (8).jpg');">
   <div class="eight"></div>
   <div class="details">
    <h3>#8</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (9).jpg');">
   <div class="nine"></div>
   <div class="details">
    <h3>#9</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (10).jpg');">
   <div class="ten i"></div>
   <div class="ten ii"></div>
   <div class="ten iii"></div>
   <div class="ten iv"></div>
   <div class="details">
    <h3>#10</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (11).jpg');">
   <div class="eleven i"></div>
   <div class="eleven ii"></div>
   <div class="eleven iii"></div>
   <div class="eleven iv"></div>
   <div class="details">
    <h3>#11</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (12).jpg');">
   <div class="twelve i"></div>
   <div class="twelve ii"></div>
   <div class="twelve iii"></div>
   <div class="twelve iv"></div>
   <div class="details">
    <h3>#12</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (13).jpg');">
   <div class="thirteen-l"></div>
   <div class="thirteen-r"></div>
   <div class="details">
    <h3>#13</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (14).jpg');">
   <div class="fourteen-l"></div>
   <div class="fourteen-r"></div>
   <div class="details">
    <h3>#14</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (15).jpg');">
   <div class="t"></div>
   <div class="r"></div>
   <div class="b"></div>
   <div class="l"></div>
   <div class="details">
    <h3>#15</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

ادامه

فرم لاگین بسیار زیبا

HTML

<form action="">

 <h1>Flock</h1>
 <input class="user" type="text" placeholder="username" />
 <input class="pass" type="password" placeholder="password" />
 <input class="btn" type="submit" value="SIGN IN" />

 <hr style="background-color : #bebebe;"/>
 <hr style="background-color : #FFF; "/>

 <h5>Forgot your password? <a href="">click here</a></h5>

<div class="setting">
  <a class="icon-cog" href="#"></a>
  <h6 class="set">settings</h6>
  <div class="middle" style="left : 6px;"></div>
  <div class="middle" style="left : 18px;"></div>
  <div class="middle" style="left : 30px;"></div>
  <div class="middle" style="left : 42px;"></div>
  <div class="side left"></div>
  <div class="side right"></div>
 </div>

</form>

ادامه

منوی بسیار زیبا با قابلیت باز و بسته شدن

HTML

<nav class="vertical">
 <input type="checkbox" id="toggle2" />
 <label for="toggle2">
  <span class="icon-reorder"></span>
 </label>
 <menu>
  <li><a class="icon-home" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-user" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-picture" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-facetime-video" href="#"></a></li>
 </menu>
</nav>
<nav class="horizontal">
 <input type="checkbox" id="toggle" />
 <label for="toggle">
  <span class="icon-reorder"></span>
 </label>
 <menu class="cover">
  <li><a class="icon-home" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-user" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-picture" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-facetime-video" href="#"></a></li>
 </menu>
</nav>

ادامه