حلقه Do while در PHP

حلقه Do while ویرایش شده حلقه while هست که در درس قبلی توضیح دادیم. تنها فرق این حلقه اینه که شرط بعد از اجرا شدن کدها بررسی میشه پس در حلقه Do while  کدهای داخل بلاک حداقل یک بار اجرا میشن.

Syntax

do
  {
  code to be executed;
  }
while (condition);

 

ادامه