حلقه Do while در PHP

حلقه Do while ویرایش شده حلقه while هست که در درس قبلی توضیح دادیم. تنها فرق این حلقه اینه که شرط بعد از اجرا شدن کدها بررسی میشه پس در حلقه Do while  کدهای داخل بلاک حداقل یک بار اجرا میشن.

Syntax

do
  {
  code to be executed;
  }
while (condition);

 

ادامه

حلقه While در PHP

حلقه ها همیشه و در همه  زبان های برنامه نویسی کاربرد دارند، ما همیشه در برنامه نویسی نیاز داریم که یک تکه کد رو چند بار اجرا کنیم و این حقله ها هستند که به کمک ما میان.

 

حلقه ها در PHP

  •  While – تا زمانی که شرط داده شده درست باشد کدهای داخل بلاک را اجرا میکند.
  • DoWhile – یک بار کدهای داخل بلاک را اجرا کرده و بعد از آن شرط را بررسی میکند اگر درست بود به کارش ادامه میدهد.
  • For – به تعداد دفعاتی که مشخص میکنیم کدهای داخل بلاک را اجرا میکند.
  • Foreach – به ازای هر آیتم در یک آرایه  کدهای داخل بلاک را اجرا میکند.

ادامه