دستور switch در php

در درس های قبلی ما نحوه استفاده از دستور if,else و elseif رو آموزش دادیم و دیدیم که چه جاهایی بدرد میخورن. گفتیم زمانی که بخوایم دو یا چند شرط رو بررسی کنیم از elseif استفاده میکنیم اما تصور کنید ما میخوایم ۱۰ شرط رو بررسی کنیم، اگر بخوایم این رو با elseif بنویسیم کدمون زیاد طولانی میشه. اینجاست که PHP پیشنهاد استفاده از دستور switch رو میده.

با استفاده از دستور switch شما میتونید تمام شرطها رو به یکباره چک کنید و این مهمترین ویژگی این دستوره. دستور switch یک متغیر به عنوان ورودی از ما میگیره و بعد اون رو با تمام case های که توسط ما مشخص میشه مقایسه میکنه اگر نتیجه یکی از case ها TRUE باشه دستورات اون رو اجرا میکنه اما اگر نتیجه مقایسه تمام case ها FALSE بشه دستورات داخل default رو اجرا میکنه.

Syntax:

switch (n)
{
case label1:
  code to be executed if n=label1;
  break;
case label2:
  code to be executed if n=label2;
  break;
case label3:
  code to be executed if n=label3;
  break;
case label4:
  code to be executed if n=label4;
  break;
default:
  code to be executed if n is different from all labels;
}

 

ادامه