تابع implode در PHP

تابع ()implode آیتمهای موجود در یک آرایه رو بصورت رشته ای به هم متصل میکنه و این تابع رو عکس تابع ()explode میدونیم.

شکل کلی

string implode ( [string $glue ,] array $pieces )

پارامترها:

  • glue$ – پارامتر اختیاری. کاراکتر یا رشته ای که میخواهید از آن برای متصل کردن تکه ها استفاده شود را مشخص میکند و بصورت پیشفرض یک رشته خالی است.
  • pieces$- آرایه مورد نظر.
نکته: این تابع Binary-Safe است.

ادامه

دستور if در PHP

در خیلی موارد نیازه که اجرای بعضی دستورات در صورت برقراری شرط یا شرایطی صورت بگیره برای این منظور ما از دستور if استفاده میکنیم.

دستور if در php بسیار شبیه دیگر زبانهای برنامه نویسی  مثل زبان C هست. اما ممکنه این اولین زبانی باشه که شما یاد میگیرید پس با مثالی نحوه کار این دستور رو توضیح میدم.

ما همیشه تو زندگی خودمون از if استفاده میکنیم مثلا میگیم:

  • اگر پول به حسابم واریز شد اونوقت میرم اون قطعه ی سخت افزاری رو میخرم.
  • اگر این ترم معدلم بالای ۱۷ اومد اونوقت ترم بعد واحدهای بیشتری برمیدارم.
  • و …

در زبان php هم همینطوره  میگیم اگر شرط ما برقرار شد اونوقت یکسری از دستورات رو انجام بده. البته دستورات IfElse و Else و Else if هم وجود دارن که در درس های بعد به اونها میپردازیم.

 

Syntax

if (condition)
  {
  code to be executed if condition is true;
  }

Colon Syntax

if (condition):
  code to be executed if condition is true;
endif;

condition اینجا شر ما هست که اگر مقدارش true باشه (یعنی درست باشه) دستورات داخل براکتهای فرفری (curly brackets) {…} اجرا میشن.

 

ادامه