آموزش HTML – مشخصه ها(Attributes)

Attribute(به فارسی مشخصه، ویژگی) ها اطلاعات بیشتری درمورد المنتها میدن و اونها رو شخصی سازی میکنن. مثلا میتونن مشخص کنن که یک المنت، راست چین ، وسط چین و یا چپ چین باشه. تمام تگهای HTML میتونن Attribute داشته باشن.

مشخصه ها در HTML

  • المنتهای HTML میتوانند مشخصه داشته باشند.
  • مشخصه ها اطلاعات بیشتری در مورد یک المنت ارائه میدهند.
  • مشخصه ها همیشه باید در تگ شروع تعریف شوند.
  • مشخصه ها بصورت نام مشخصه=”مقدار” می آیند.

ادامه