کامنت گذاری در PHP

کامنت گذاری در تمام زبان های برنامه نویسی وجود داره و معمولا برای یادداشت گذاری انجام میشه. مثلا توضیح یک کد برای خوانایی بیشتر کد، این باعث میشه وقتی که برنامه نویس دیگه ای داره از کد شما دیدن میکنه خیلی راحت تر بفهمه که برنامه چه کاری انجام میده.

در زبان ای مختلف برنامه نویسی محدوده کامنت توسط کاراکتر[های] خاصی شروع و با گذاشتن کاراکتر[های] خاص دیگه پایان پیدا میکنه.

 

ادامه