اپراتورها در PHP

عملگرها در همه زبان های برنامه نویسی کاربرد دارند و برای دستکاری مقدار متغیرها بکار گرفته میشن.

ما در این مبحث قصد داریم بحث عملگرها رو برای شما بسط بدیم هر چند، چند تا از اونها رو در درس های قبلی دیدید.

ما در PHP انواع مختلفی از عملگرها رو داریم که عبارت اند از:

  • عملگرهای انتصابی (Assignment Operator)
  • عملگرهای محاسباتی (Arithmetic Operators)
  • عملگرهای افزایشی و کاهشی (Incrementing/Decrementing Operators)
  • عملگرهای مقایسه ای (Comparison Operators)
  • عملگرهای منطقی (Logical Operators)

ادامه