دکمه انیمیشنی در حالت غیر فعال

نوشته‌شده در در آموزش های عمومی
Loading Likes...

HTML

<button class="button">Normal state </button>

<br><br>

<button class="button disabled in-progress">Please wait...</button>

 

CSS

body {
  padding: 0px;
}

.button {
 -webkit-transition: box-shadow 0.15s ;
 -moz-transition: box-shadow 0.15s ;
 -ms-transition: box-shadow 0.15s ;
 -o-transition: box-shadow 0.15s ;
 transition: box-shadow 0.15s ;
 border: 1px solid #b2afa5;
 border-color: #e1e0dc #c9c8c1 #b2afa5;
 text-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.439);
 background: -webkit-linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 background: -moz-linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 background: -ms-linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 background: -o-linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 background: linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 -pie-background: linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 color: #6b635b;
 -webkit-box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0) 0 0 1px 0, rgba(255, 255, 255, 0) 0 0 0 1px inset, white 0 1px 0 0;
 -moz-box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0) 0 0 1px 0, rgba(255, 255, 255, 0) 0 0 0 1px inset, white 0 1px 0 0;
 -ms-box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0) 0 0 1px 0, rgba(255, 255, 255, 0) 0 0 0 1px inset, white 0 1px 0 0;
 -o-box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0) 0 0 1px 0, rgba(255, 255, 255, 0) 0 0 0 1px inset, white 0 1px 0 0;
 box-shadow: rgba(255, 255, 255, 0) 0 0 1px 0, rgba(255, 255, 255, 0) 0 0 0 1px inset, white 0 1px 0 0;
 display: inline-block;
 white-space: nowrap;
 margin: 0;
 cursor: pointer;
 font-size: 13px;
 line-height: normal;
 text-align: center;
 color: #6b635b;
 padding: 5px 9px;
 text-decoration: none;
 -webkit-border-radius: 3px;
 -moz-border-radius: 3px;
 -ms-border-radius: 3px;
 -o-border-radius: 3px;
 border-radius: 3px;  
}

.button.disabled {
 color: #bdbbb9;
 border: 1px solid #d3d3d3;
 cursor: auto;
 text-shadow: white 0 1px 0;
 -webkit-box-shadow: white 0 1px 0 0 inset;
 -moz-box-shadow: white 0 1px 0 0 inset;
 -ms-box-shadow: white 0 1px 0 0 inset;
 -o-box-shadow: white 0 1px 0 0 inset;
 box-shadow: white 0 1px 0 0 inset;
}

.in-progress {
   text-shadow: none;
 background: -webkit-linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, 0.6) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 75%, transparent 75%, transparent), -webkit-linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 background: -moz-linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, 0.6) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 75%, transparent 75%, transparent), -moz-linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 background: -ms-linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, 0.6) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 75%, transparent 75%, transparent), -ms-linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 background: -o-linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, 0.6) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 75%, transparent 75%, transparent), -o-linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 background: linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, 0.6) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 75%, transparent 75%, transparent), linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 -pie-background: linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, 0.6) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 75%, transparent 75%, transparent), linear-gradient(top, #f6f5f0, #e1e0dc);
 background-repeat: repeat;
 -webkit-background-size: 40px 40px;
 -moz-background-size: 40px 40px;
 -ms-background-size: 40px 40px;
 -o-background-size: 40px 40px;
 background-size: 40px 40px;
 -webkit-animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;
 -moz-animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;
 -ms-animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;
 -o-animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;
 animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;
}

@-webkit-keyframes progress-bar-stripes {
 from { background-position: 0 0; }
 to { background-position: 40px 0; }
}

@-moz-keyframes progress-bar-stripes {
 from { background-position: 0 0; }
 to { background-position: 40px 0; }
}

@keyframes progress-bar-stripes {
 from { background-position: 0 0; }
 to { background-position: 40px 0; }
}

 

JAVA SCRIPT

ندارد

دموی آنلاین

تا بارگذاری کامل کمی صبر کنید.

See the Pen Candybar button animatio by Cemre Güngör (@cemre) on CodePenسوالی دارید؟

بدون گرفتن نتیجه اینجا رو ترک نکنید! هر سوالی دارید میتونید در عرض ۱۵ ثانیه ثبت نام و خیلی زود جواب بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

96 ÷ = 12