دکمه سویچی زیبا در CSS

نوشته‌شده در در آموزش های عمومی
Loading Likes...

CSS toggle btn

HTML

<div class="container">
 <input type="checkbox" id="switch"/>
 <label for="switch" class="switch">
  <div>
   <ul class="top">
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
   </ul>
   <ul class="bottom">
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
   </ul>
   <span class="button"></span>
  </div>
  <span class="on"></span>			
  <span class="off"></span>
 </label>
</div>

CSS

body {
 background : #1b1b1b;
}

.container {
 width : 400px;
 height : 150px;
 margin : 10px auto;
 padding-top: 100px;
}

#switch {
 display : none;
}

.switch {
 display : block;
 position : relative;
 width  : 190px;
 height  : 52px;
 margin  : auto;
 border-radius : 25px;
 box-shadow : 0 -2px 3px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5) , 0 2px 3px 0px rgba(100, 100, 100, 0.5);
}

.switch > div {
 overflow : hidden;
 position : absolute;
 width  : inherit;
 height  : inherit;
 border-radius: inherit;
}

.switch .top , .switch .bottom {
 list-style-type : none;
 position : absolute;
 left   : 7px;
 width  : 200px;
 transition : all .5s linear;
}

.switch .top {
 top : -5px;
 transform : rotate(4deg);
}

.switch .bottom {
 bottom : -5px;
 transform : rotate(-4deg);
}

.switch li {
 width : 15px;
 height : 10px;
 background : #fff;
 float : left;
 margin-left: 5px;
 border-radius : 3px;
}

.top li {
 box-shadow : inset 0 0 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.8),0 0 10px 2px #000;
}

.bottom li {
 box-shadow : inset 0 0 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.3),0 0 10px 2px #000;	
}

label .button {
 display : block;
 position : absolute;
 width  : 50px;
 height  : 50px;
 top   : 1px;
 left   : 0;
 cursor  : pointer;
 border-radius : 50%;
 background : #1b1b1b;
 background-image : -webkit-linear-gradient(top, #32393a 10% , #1b1b1b 60% , ,#101718 100%);
 box-shadow : inset 0 1px 1px 0 #999 , inset 0 -1px 1px 0 #000,inset 0 0 15px 0 rgba(0,255, 0, 0.2);
 transition : left .5s linear , box-shadow .3s .2s linear;
}

label .button:after {
 display : block;
 content : '|||';
 text-align : center;
 line-height : 44px;
 color    : #000;
 text-shadow : 1px 0 0 rgba(200, 200, 200, 0.2);
 font-size  : 25px;
 font-weight : bold;
 letter-spacing : 3px;
}

.on , .off {
 display : block;
 position: absolute;
 width  : 20px;
 height : 20px;
 border-radius : 50%;
 top   : -35px;
 transition : all .2s .3s linear;
}

.on {
 left : 20px;
 background : #0F0;
 box-shadow : inset 0 0 10px 2px #000,0 -1px 1px 1px #000,0 1px 1px 1px #333,0 0 30px 0 #0F0;
}

.off {
 right : 20px;
 background : #500;
 box-shadow : inset 0 0 10px 2px #000,0 -1px 1px 1px #000,0 1px 1px 1px #333;
}

.on:before , .off:before {
 position : absolute;
 top   : -30px;
 font-size: 20px;
 font-family : corbel;
 transition : all .2s .3s linear;
}

.on:before {
 content : 'on';
 color  : #FFF;
}

.off:before {
 content : 'off';
 color  : rgba(250, 250, 250, 0.3);
}

#switch:checked + label .button {
 left : 140px;
 box-shadow : inset 0 1px 1px 0 #999 , inset 0 -1px 1px 0 #000,inset 0 0 15px 0 rgba(255, 0, 0, 0.2);
 transition : left .5s linear , box-shadow .3s .2s linear;

}

#switch:checked + label .top {
 transform : rotate(-4deg);
 transition : all .5s linear;
}

#switch:checked + label .bottom {
 transform : rotate(4deg);
 transition : all .5s linear;
}

#switch:checked + label .on {
 background : #050;
 box-shadow : inset 0 0 10px 2px #000,0 -1px 1px 1px #000,0 1px 1px 1px #333;
 transition : all .2s .3s linear;
}

#switch:checked + label .off {
 background : #F00;
 box-shadow : inset 0 0 10px 2px #000,0 -1px 1px 1px #000,0 1px 1px 1px #333,0 0 30px 0 #F00;
 transition : all .2s .3s linear;
}

#switch:checked + label .on:before {
 color : rgba(250, 250, 250, 0.3);
 transition : all .2s .3s linear;
}

#switch:checked + label .off:before {
 color : #FFF;
 transition : all .2s .3s linear;
}

 

Java script

ندارد

دموی آنلاین

تا بارگذاری کامل کمی صبر کنید

See the Pen FUN by Mojtaba Seyedi (@seyedi) on CodePenسوالی دارید؟

بدون گرفتن نتیجه اینجا رو ترک نکنید! هر سوالی دارید میتونید در عرض ۱۵ ثانیه ثبت نام و خیلی زود جواب بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 76 = 84