تغییر اندازه اتوماتیک متن در کادر متنی

نوشته‌شده در در آموزش های عمومی
Loading Likes...

این کد متن داخل کادر متن را بصورت خودکار تغییر اندازه میده ا تو کادر متن جا بگیره.

HTML

<input type='text' id='resizer' placeholder='Fill me with text.'>

CSS

/* 
 CSS 
 - None of this is required for resizer to work.
*/

body {
  background-image: url(http://i.imgur.com/iWUM6.jpg);
  width: 100%;
  background-size: fit;
}

input[type='text']{

  color: #333;
  width: 280px;
  height: 38px;
  margin-left: -150px;
  margin-top: -19px;
  position: fixed;
  left: 50%;
  top: 50%;
  padding-left: 10px;
  padding-right: 10px;

  transition: box-shadow 320ms;

  box-shadow: 0px 0px 8px 10px rgba(0,0,0,0.1);

  border-radius: 3px;
  font-size: 18px;
  border: 0px;
}

input[type='text']:focus {

  outline: 0px;
  outline-offset: 0px;
  box-shadow: 0px 0px 1px 5px rgba(0,0,0,0.12);
}

input:-moz-placeholder {
  color: #cccccc;
}

 

 Java script

function Resizer( element ) {

  var inputBox = element;
  var cssRules = window.getComputedStyle(inputBox);
  var maxFontSize = parseInt(cssRules.getPropertyValue("font-size"));
  var minFontSize = 11; // 11 is pretty damn small!
  var currentFontSize = maxFontSize;
  var maxScrollWidth = parseInt(cssRules.getPropertyValue("width"))
  var fontFamily = cssRules.getPropertyValue("font-family");
  var currentText = inputBox.value;

  // Canvas used to check text widths.
  var canvas = document.createElement('canvas');
  var context = canvas.getContext('2d');

  var initialize = function() {

    inputBox.oninput = onUpdate;
  }

  var onUpdate = function(event) {

    var width;
    // Some text has been deleted!
    if (inputBox.value.length < currentText.length) {
      width = checkTextWidth(inputBox.value, currentFontSize + 1);

      while (width < maxScrollWidth && currentFontSize < maxFontSize) {
        currentFontSize += 1;
        inputBox.style.fontSize = currentFontSize + 'px';
        width = checkTextWidth(inputBox.value, currentFontSize + 1);
      }

      currentText = inputBox.value;
      return;

    }

    var width = checkTextWidth(inputBox.value, currentFontSize);

    // Shrink
    while (currentFontSize > minFontSize && width > maxScrollWidth) {
      currentFontSize -= 1;
      inputBox.style.fontSize = currentFontSize + 'px';
      width = checkTextWidth(inputBox.value, currentFontSize);
    }

    currentText = inputBox.value;
  }

  var checkTextWidth = function(text, size) {
    context.font = size + "px " + fontFamily;

    if (context.fillText) {
      return context.measureText(text).width;
    } else if (context.mozDrawText) {
      return context.mozMeasureText(text);
    }
  }

  // Initialize the auto adapt functionality.
  initialize();
}

Resizer( document.getElementById( 'resizer' ) );

 

دموی آنلاین

تا بارگذاری کامل کمی صبر کنید

 

See the Pen Resizer by Tim Holman (@tholman) on CodePen



سوالی دارید؟

بدون گرفتن نتیجه اینجا رو ترک نکنید! هر سوالی دارید میتونید در عرض ۱۵ ثانیه ثبت نام و خیلی زود جواب بگیرید.

2 دیدگاه برای «تغییر اندازه اتوماتیک متن در کادر متنی»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 4 = 8