اپراتورها در PHP

نوشته‌شده در در مفاهیم پایه ای
Loading Likes...

عملگرها در همه زبان های برنامه نویسی کاربرد دارند و برای دستکاری مقدار متغیرها بکار گرفته میشن.

ما در این مبحث قصد داریم بحث عملگرها رو برای شما بسط بدیم هر چند، چند تا از اونها رو در درس های قبلی دیدید.

ما در PHP انواع مختلفی از عملگرها رو داریم که عبارت اند از:

  • عملگرهای انتصابی (Assignment Operator)
  • عملگرهای محاسباتی (Arithmetic Operators)
  • عملگرهای افزایشی و کاهشی (Incrementing/Decrementing Operators)
  • عملگرهای مقایسه ای (Comparison Operators)
  • عملگرهای منطقی (Logical Operators)


توصیه: به عنوان یه برنامه نویس سعی کنید همیشه معادل انگلیسی کلمه ها رو هم یاد بگیرید.

 

عملگرهای انتصابی:

همونطور که از اسمش پیداست این عملگرها برای نسبت دادن یک مقدار به یک متغیر مورد استفاده قرار میگیرن و مقدار عملوند (operand) سمت چپ برابر با عملوند سمت راست میشه.

پرکاربردترین عملگر انتصابی کاراکتر مساوی “=” هست.

مثال:

$url = "irDevs.com"

مقدار متغیر url رشته irDevs.com خواهد شد.

اما فقط مساوی نیست! عملگرهای انتصابی دیگه ای هم وجود دارن که از ترکیب عملگرهای محاسباتی و عملگر انتصاب (“=”) بوجود میان که در جدول زیر آورده شده:

عملگر روش دوم توضیح
x = y x = y مقدار عملوند راست در عملوند چپ قرار میگیرد
x += y x = x + y جمع
x -= y x = x – y تفریق
x *= y x = x * y ضرب
x /= y x = x / y تقسیم
x %= y x = x % y باقی مانده
a .= b a = a . b ترکیب دو رشته

 

عملگرهای محاسباتی:

عملگر نام توضیح مثال نتیجه
x + y جمع جمع x و y 2 + 2 4
x – y تفریق تفریق y از x 2 – 5 3
x * y ضرب حاصل ضرب x و y 5 * 2 10
x / y تقسیم خارج قسمت تقسیم x و y 5 / 15 3

 

عملگرهای افزایشی و کاهشی:

عملگر نام توضیح
x ++ Pre-increment ابتدا به متغیر x یک واحد اضافه میکند و بعد آن را برمیگرداند
++ x Post-increment ابدتا متغیر x را برمیگرداند و بعد یک واحد به آن اضافه میکند
x — Pre-decrement ابتدا از متغیر x یک واحد کم میکند و بعد آن را برمیگرداند
— x Post-decrement ابدتا متغیر x را برمیگرداند و بعد یک واحد از آن کم میکند

 

عملگرهای مقایسه ای:

 

عملگر نام توضیح مثال
x == y برابر(Equal) درست است اگر x برابر y باشد
5==8 >>false
x === y کاملا برابر(Identical) درست از اگر x برابر با y باشد و هر دو از یک نوع باشند (در اینجا “5” از نوع String و 5 از نوع integer است)
"5"===5 >>false
x != y نابرابر(Not equal) درست است اگر x برابر y نباشد
8=!5  >>true
x <> y نابرابر(Not equal) درست است اگر x برابر y نباشد
5<>8 >>true<?code>
x !== y کاملا نا برابر(Not Identical) درست است اگر x برابر y نباشد یا هر دو از یک نوع نباشند
"5"==!5 >>true
x > y بزرگتر(Greater than) درست است اگر x بزرگتر از y باشد
8<5 >>false
x < y کوچکتر(Less than) درست است اگر x کوچکتر از y باشد
8>5 >>true
x >= y بزرگتر یا برابر با(Greater than or equal to) درست است اگر x بزرگتر یا برابر با y باشد
8=<5 >>false
x <= y کوچکتر یا برابر با(Less than or equal to) درست است اگر x کوچکتر یا برابر با y باشد
8=>5 >>true

 

عملگرهای منطقی:

عملگر نام توضیح
x and y And درست است اگر x و y درست باشند
x or y Or درست است اگر x یا y درست باشند
x xor y Xor درست است اگر یکی از طرفین درست و دیگری نادرست باشد
x && y And درست است اگر x و y درست باشند
x || y Or درست است اگر x یا y درست باشند
x ! Not درست است اگر x درست نباشد

 سوالی دارید؟

بدون گرفتن نتیجه اینجا رو ترک نکنید! هر سوالی دارید میتونید در عرض ۱۵ ثانیه ثبت نام و خیلی زود جواب بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 2 =