دکمه زیبای روش و خاموش

نوشته‌شده در در آموزش های عمومی
Loading Likes...

HTML

<div class="container">
		<input type="checkbox" id="power" name="power" />
		<label for="power" class="power">
			<span class="icon-off"></span>
			<span class="light"></span>
		</label>
</div>

CSS

 

body {
 background-color: #1b1b1b;
}
.container {
 width : 150px;
 height : 130px;
 padding-top : 20px;
 margin : 50px auto ;
}

#power {
 display : none;
}

label {
 display : block;
 width  : 100px;
 height : 100px;
 border-radius : 50%;
 position  : relative;
 margin   : auto;
 border   : 4px solid #636679;
 background : -webkit-radial-gradient(center , ellipse cover, #efefef 0% , #EEE 80% , #FFF 100%);
 background :  -moz-radial-gradient(center , ellipse cover, #efefef 0% , #EEE 80% , #FFF 100%);
 background :  	 radial-gradient(center , ellipse cover, #fefefe 0% , #EEE 80% , #FFF 100%);
 box-shadow : inset 0 -5px 10px 0 #d0d5eb , inset 0 5px 10px 0 #FFF , 0 0 0 1px #333;
 cursor   : pointer;
 text-align : center;
 font-size  : 40px;
 color    : #0f0;
 line-height : 100px;
 text-shadow : -1px -1px 0px #FFF , 1px 1px 0px #FFF;
 transition : all .1s ease-in-out;
}

label:after , label:before {
 display : block;
 content : "";
 position: absolute;
}

label:before {
 width : 150px;
 height : 150px;
 border-radius : 20px;
 background  : -webkit-linear-gradient(top, #fefefe 0%, #eee 30%, #ddd 82%,#ddd 100%);
 background  :  -moz-linear-gradient(top, #fefefe 0%, #eee 30%, #ddd 82%,#ddd 100%);
 background  :     linear-gradient(top, #fefefe 0%, #eee 30%, #ddd 82%,#ddd 100%);
 box-shadow  : 0 10px 30px 0 #000 ;
 top   : -25px;
 left  : -25px;
 z-index : -2;
}

label:after {
 width : 130px;
 height : 130px;
 border-radius : 50%;
 background : #fff;
 top : -15px;
 left : -15px;
 z-index : -1;
 box-shadow : 0 -2px 5px 0px #fefefe , 0 2px 5px 0 #ccc;
 background: rgb(210,215,237);
 background: -webkit-linear-gradient(top, #ddd 0%, #ddd 30%, #eee 82%,#efefef 100%);
 background:  -moz-linear-gradient(top, #ddd 0%, #ddd 30%, #eee 82%,#efefef 100%);
 background:     linear-gradient(top, #ddd 0%, #ddd 30%, #eee 82%,#efefef 100%);
}

.light {
 display  : block;
 width   : 12px;
 height   : 12px;
 position  : absolute;
 top    : -12px;
 right   : -12px;
 background : -webkit-radial-gradient(center , ellipse cover, #fff 0% , #d6f804 80% , #bade32 100%);
 background :  -moz-radial-gradient(center , ellipse cover, #fff 0% , #d6f804 80% , #bade32 100%);
 background :     radial-gradient(center , ellipse cover, #fff 0% , #d6f804 80% , #bade32 100%);
 box-shadow : inset 0 1px 1px 0 #333 ,inset 0 -1px 1px 0 #333 , 0 0 5px 1px #bade32;
 border-radius : 50%;
 transition : all .1s ease-in-out;
}

.icon-off {
 position : absolute;
 top   : 0;
 left   : 0;
 right  : 0;
 bottom  : 0;
 margin  : auto;
 width  : 40px;
 height  : 40px;
 border-radius : 50%;
 background : #d6f804;
 box-shadow : inset 0 0 4px 0 #999;
 transition : all .1s ease-in-out;
}

.icon-off:after {
 display : block;
 content : '';
 position : absolute;
 top   : 0; bottom : 0;
 left   : 0; right : 0;
 margin  : auto;
 width  : 26px;
 height  : 26px;
 border-radius : 50%;
 background  : #eee;
 box-shadow : 0 0 3px 0 #999;
 z-index  : 2;
}

.icon-off:before {
 display : block;
 content : '';
 position : absolute;
 top   : -5px;
 left   : 0; right : 0;
 margin  : auto;
 width  : 8px;
 height  : 25px;
 background : #d6f804;
 box-shadow : inherit;
 border-radius : 10px;
 border-style : solid;
 border-width : 0 3px 0;
 border-color : #EEE;
 z-index  : 3;
 transition : all .1s ease-in-out;
}

#power:checked + label {
 background : -webkit-radial-gradient(center , ellipse cover, #ddd 0% , #EEE 80% , #efefef 100%);
 background :     radial-gradient(center , ellipse cover, #ddd 0% , #EEE 80% , #efefef 100%);
 background :     radial-gradient(center , ellipse cover, #ddd 0% , #EEE 80% , #efefef 100%);
 box-shadow : inset 0 -5px 10px 0 #aaa , inset 0 5px 10px 0 #aaa , 0 0 0 1px #333;
 transition : all .1s linear;

}

#power:checked + label .light { 
 background : -webkit-radial-gradient(center , ellipse cover, #fcc 0% , #f88 60% , #f00 100%);
 background :  -moz-radial-gradient(center , ellipse cover, #fcc 0% , #f88 60% , #f00 100%);
 background :     radial-gradient(center , ellipse cover, #fcc 0% , #f88 60% , #f00 100%);
 box-shadow : inset 0 1px 1px 0 #555 ,inset 0 -1px 1px 0 #555 , 0 0 5px 0 #f55;
 transition : all .1s linear;
}

#power:checked + label .icon-off {
 background : transparent;
 box-shadow : inset 0 0 5px 0 #777;
 transition : all .1s linear;
} 

#power:checked + label .icon-off:after {
 background : inherit;
 box-shadow : 0 0 5px 0 #777;
} 

#power:checked + label .icon-off:before {
 background  : #ddd;
 border-color : #dfdfdf;
 box-shadow  : inherit;
 transition : all .1s linear;
}

 

Java script

ندارد

دموی آنلاین

تا بارگذاری کامل کمی صبر کنید

See the Pen Button by Mojtaba Seyedi (@new) on CodePenسوالی دارید؟

بدون گرفتن نتیجه اینجا رو ترک نکنید! هر سوالی دارید میتونید در عرض ۱۵ ثانیه ثبت نام و خیلی زود جواب بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 7 = 56