متن سه بعدی با جاوا اسکریپت

نوشته‌شده در در آموزش های عمومی
Loading Likes...

HTML

<body>

  <div id="viewport" >
		<div id="world" >
			<div id="container" >
				<p>hello world!</p>
				<p>hello world!</p>
				<p>hello world!</p>	
				<p>hello world!</p>
				<p>hello world!</p>
				<p>hello world!</p>	
				<p>hello world!</p>
				<p>hello world!</p>
				<p>hello world!</p>	
			</div>
		</div>
	</div>
</body>

 

CSS

*{ 
    box-sizing: border-box; 
  	margin: 0; 
		padding: 0 
	}
	body {
		font-family: 'Open Sans', sans-serif;
		font-size: 13px;
		line-height: 16px;
		overflow: hidden;
	}
	#viewport {
		-webkit-perspective: 1000px; 
		-moz-perspective: 1000px; 
		-o-perspective: 1000px; 
		position: absolute;
		left: 0;
		top: 0;
		right: 0;
		bottom: 0;
		overflow: hidden;
		background-color: rgb(100,120,70);
	}

	#world {
		position: absolute;
		left: 50%;
		top: 50%;
		margin-left: -256px;
		margin-top: -256px;
		height: 512px;
		width: 512px;
		-webkit-transform-style: preserve-3d;
		-moz-transform-style: preserve-3d;
		-o-transform-style: preserve-3d;
	}

	#world p {
		display: block;
		position: absolute;
		top: 50%;
		left: 50%; 
		margin-left: -1024px;
		width: 2048px;
		margin-top: -.5em;
		text-align: center;
		font-size: 148px;
		white-space: nowrap;
		font-weight: bold;
		text-shadow: none;
		text-transform: uppercase;
		color: black;
		line-height: 1em;
	}

	#world p:nth-child(1) { text-shadow: 0 0 30px black }
	#world p:nth-child(2) { color: rgb(175,175,175) }
	#world p:nth-child(3) { color: rgb(185,185,185); -webkit-transform: translateZ( 1px ); -moz-transform: translateZ( 1px ) }
	#world p:nth-child(4) { color: rgb(195,195,195); -webkit-transform: translateZ( 2px ); -moz-transform: translateZ( 2px ) }
	#world p:nth-child(5) { color: rgb(205,205,205); -webkit-transform: translateZ( 3px ); -moz-transform: translateZ( 3px ) }
	#world p:nth-child(6) { color: rgb(215,215,215); -webkit-transform: translateZ( 4px ); -moz-transform: translateZ( 4px ) }
	#world p:nth-child(7) { color: rgb(225,225,225); -webkit-transform: translateZ( 5px ); -moz-transform: translateZ( 5px ) }
	#world p:nth-child(8) { color: rgb(235,235,235); -webkit-transform: translateZ( 6px ); -moz-transform: translateZ( 6px ) }
	#world p:nth-child(9) { color: rgb(245,245,245); -webkit-transform: translateZ( 7px ); -moz-transform: translateZ( 7px ) }
	#world p:nth-child(10) { color: rgb(255,255,255); -webkit-transform: translateZ( 8px ); -moz-transform: translateZ( 8px ) }
	#world p:nth-child(11) { color: rgb(255,255,255); -webkit-transform: translateZ( 9px ); -moz-transform: translateZ( 9px ) }

 

JAVA SCRIPT

var world = document.getElementById( 'world' ),
    viewport = document.getElementById( 'viewport' ),

		d = 0,
		p = 400,
		worldXAngle = 0,
		worldYAngle = 0;

	viewport.style.webkitPerspective = p;
	viewport.style.MozPerspective = p;
	viewport.style.oPerspective = p;

	window.addEventListener( 'mousewheel', onContainerMouseWheel );
	window.addEventListener( 'DOMMouseScroll', onContainerMouseWheel ); 

	window.addEventListener( 'mousemove', function( e ) {
		worldYAngle = -( .5 - ( e.clientX / window.innerWidth ) ) * 180;
		worldXAngle = ( .5 - ( e.clientY / window.innerHeight ) ) * 180;
		updateView();
	} );

	function updateView() {
		var t = 'translateZ( ' + d + 'px ) rotateX( ' + worldXAngle + 'deg) rotateY( ' + worldYAngle + 'deg)';
		world.style.webkitTransform = t;
		world.style.MozTransform = t;
		world.style.oTransform = t;
	}

	function onContainerMouseWheel( event ) {

		event = event ? event : window.event;
		d = d - ( event.detail ? event.detail * -5 : event.wheelDelta / 8 );
		updateView();

	}

 

دموی آنلاین

تا بارگذاری کامل کمی صبر کنید.

See the Pen 3D Text with ambient occlusion by Jaume Sanchez (@spite) on CodePenسوالی دارید؟

بدون گرفتن نتیجه اینجا رو ترک نکنید! هر سوالی دارید میتونید در عرض ۱۵ ثانیه ثبت نام و خیلی زود جواب بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

28 ÷ = 4